Адвокат Мирослав Петров е от 2006-та г. член на Адвокатската камара в град Франкфурт на Майн.

Професионалната квалификация e придобил в Йохан Волфганг Гьоте-университет Франкфурт на Майнr (1997 - 2003) и като адвокат - стажант в Окръжен съд Франкфурт на Майн (2004 - 2006) - Федерална Република Германия.

Основната компетентност на адвокат Петров е в областта на наказателното право.Той е специалист-адвокат по наказателно право и работи основно в съда по съдебни дела.

Тясно свързана с тази дейност е и защитата в процедури за налагане на административни глоби от всякакъв вид.

Освен това той в много случаи подкрепя чуждестранните учредители на малки и средни компании и ги придружава от години по всички правни въпроси на ежедневния бизнес, като например в областта на данъчното право, договорното право, трудовото право и много други.

Поради специалното значение на местоположението на Франкфурт на Майн за авиокомпании от цял ​​свят, а също и  факта, че мнозина от тях са създали своите представителства в Германия именно във Франкфурт, адвокатската кантора оказва  всестранната подкрепа на чуждестранните авиокомпании по всички правни и данъчни въпроси на авиацията. Това е една от основните дейности на адвокатската кантора "АПРИОРИ - Адвокати  и данъчен съветник".

Адвокат Петров е основният отговорен адвокат за тази област и поема комуникацията с клиентите.